Rechtsgebieden van advocaat Van der Heijden

Bent u op zoek naar raad én daad? Wilt u een advocaat die uitsluitend voor uw belangen vecht? U wordt bijgestaan met adviezen en zelfs aanwezigheid (indien toegestaan) bij het verhoor door politie of justitie tot en met de inhoudelijke behandeling van uw zaak door het OM of de rechter. Maar ook in de fase van tenuitvoerlegging van een straf kunt u uiteraard bij uw advocaat terecht.

In alle fases van het strafproces wordt u direct, persoonlijk en effectief terzijde gestaan met gedegen kennis van de wet én de toepassing daarvan in het recht.

STRAFRECHT

Rechtsbijstand aan particulieren wordt verleend op de navolgende rechtsgebieden:

algemeen strafrecht (diefstal/heling, geweldsdelicten, oplichting/bedrog, valsheid, witwassen), bij verzet tegen strafbeschikkingen, transactiezittingen van het OM (ZSM zaken), boetes, verdovende middelen, wapens en munitie, verkeersstrafrecht (rijden onder invloed), economische delicten en fraude– en ontnemingszaken bij de Politierechter of de meervoudige strafkamer.

 

Bedrijven (rechtspersonen) kunnen terecht voor rechtsbijstand in het economisch strafrecht en bij milieu- fraude of ontnemingszaken.

 

Uiteindelijk zijn wij allemaal mensen. Ook als verdachte heeft u recht op een correcte behandeling en een eerlijk strafproces. Verdedigd door advocaat Van der Heijden staat u daar niet alleen voor!

JEUGDRECHT

Een strafzaak met kinderen of jongvolwassenen (sinds 1 april 2014 het  adolescentenstrafrecht), een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarig kind bij de kinderrechter is een vaak zeer ingrijpende aangelegenheid.

U of uw kind staat er bij de kinderrechter niet alleen voor, tegenover instanties als het OM, Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming. In iedere zaak staat het belang van het kind voorop.

Uw opvatting daarover kan verschillen met die van de officer van Justitie die een kind wil straffen of Jeugdzorg (de gezinsvoogd) en de Kinderbescherming die uw kind onder toezicht wil stellen en/of uit huis wil plaatsen. Met advocaat Van der Heijden geeft u juridisch en inhoudelijk tegenwicht aan het standpunt van de officer van Justitie, de gezinsvoogd of de Raad voor de Kinderbescherming.

Gezamenlijk houden wij de kinderrechter alle argumenten voor in het belang van het kind (en zijn ouders). We gaan bij de rechter voor de beste oplossing, vooral als daar geen ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing voor nodig is. Uw kind verdient in deze omstandigheden aandacht en zorg, maar vooral goede rechtsbijstand.

PSYCHIATRIE

Bijstand aan mensen die gedwongen (moeten) worden opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis stelt hoge eisen aan alle betrokken hulpverleners, ook aan de advocaat.

De medische sector (GGZ instellingen) hebben uitsluitend oog voor uw welzijn; de advocaat is er voor u om te voorkomen dat u daarvoor onterecht of onnodig van uw vrijheid wordt beroofd. Uw recht op zelf beschikking staat voorop.

Mijn cliënten in de psychiatrie mogen daarom rekenen op raad en daad, die soms verder gaat dan alleen juristerij. Meer informatie over gedwongen opname in de psychiatrie? 'Google' gedwongen opname psychiatrie).

U bent verzekerd van directe bereikbaarheid, persoonlijke aandacht en helder overleg in begrijpelijke taal.

RECHTSBIJSTAND FINANCIEEL

Voor rechtsbijstand in straf- en jeugdzaken of bij gedwongen opnames spelen beperkingen in uw financiële situatie vaak geen rol.

Minderjarigen en psychiatrische patiënten hebben bijna altijd recht op kostenloze rechtsbijstand van een advocaat. Vraag het uw advocaat!

Advocaat Van der Heijden werkt voorts op betaalbare basis én treedt veelvuldig op voor mensen die in aanmerking komen voor (deels) door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U bent dan een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. Voor meer informatie: de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

U kunt uw eigen bijdrage aan de kosten van de rechtsbijstand ook beperken. Leg uw juridische vraag voor aan het Juridisch Loket en verzoek om verwijzing naar een advocaat of de advocaat van uw keuze (www.juridischloket.nl).