Uw doorgewinterde raadsman in het jeugdrecht

Uw doorgewinterde raadsman in het jeugdrecht

Een strafzaak met kinderen of jongvolwassenen (sinds 1 april 2014 het adolescentenstrafrecht), een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarige bij de kinderrechter is vaak een zeer ingrijpende aangelegenheid.


U als ouder(s) of uw kind staat er bij de kinderrechter niet alleen voor tegenover instanties de officier van Justitie, Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming. In iedere zaak staat het belang van het (uw) kind voorop. Deskundig en betrokken bepleit mr Van der Heijden de zaak van uw kind of voor u, waarbij al zijn kennis en ervaring in het jeugdrecht wordt ingezet voor de best haalbare uitspraak.

STEL DIRECT UW VRAAG

Juridisch tegenwicht in zaken van minderjarigen

Uw opvatting over het belang van het kind kan verschillen met die van de officier van justitie die een kind bestraft wil zien of Jeugdzorg (de gezinsvoogd) en de Kinderbescherming die uw kind onder toezicht wil stellen en/of uit huis wil plaatsen. Met Advocatenkantoor Derk van der Heijden geeft u juridisch, inhoudelijk én stevig tegenwicht aan het standpunt van de officier van justitie, de gezinsvoogd of de Raad voor de Kinderbescherming.


Gezamenlijk houden wij de kinderrechter alle argumenten voor in het belang van het kind (en zijn ouders). We gaan bij de rechter voor de beste oplossing, vooral als daar geen ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing voor nodig is. Uw kind en u verdienen in een procedure bij de jeugdrechter aandacht en zorg, maar vooral goede rechtsbijstand.

Heldere uitleg in gewone-mensentaal

Een doorgewinterde advocaat aan uw zijde neemt veel onzekerheid en stress weg. Een heldere uitleg – in gewonemensentaal - van het recht is wat u van mij verwachten mag. Het nuttig omzeilen van bureaucratische rompslomp en taaie procedures, maakt dat u overzicht behoudt en weet waar u aan toe bent.


Neem rechtstreeks contact op en leg uw zaak aan mij voor.