Juridische bijstand voor psychiatrische patiënten

Bijstand aan mensen die gedwongen (moeten) worden opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis stelt hoge eisen aan alle betrokken hulpverleners, ook aan de advocaat. De medische sector (GGZ instellingen) hebben uitsluitend oog voor uw welzijn; de advocaat is er voor u om te voorkomen dat u daarvoor onterecht of onnodig van uw vrijheid wordt beroofd. Uw recht op zelfbeschikking staat voorop.

Mijn cliënten in de psychiatrie mogen daarom rekenen op raad en daad, die soms verder gaat dan alleen juristerij. Meer informatie over gedwongen opname in de psychiatrie? Google 'gedwongen opname psychiatrie'. U bent verzekerd van directe bereikbaarheid, persoonlijke aandacht en helder overleg in begrijpelijke taal.

De wet BOPZ

Een persoon die als gevolg van een geestelijke stoornis een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving, kan onder bepaalde voorwaarden gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis (inbewaringstelling). De Wet BOPZ regelt de wijze waarop dit gebeurt.

Er zijn twee soorten inbewaringstelling:

  • Zonder tussenkomst van de rechter kan een arts (of psychiater) of de burgemeester van de verblijfplaats van de betreffende persoon verklaren dat hij/zij een acuut gevaar is voor zichzelf of voor diens omgeving. Dit is een spoedgeval waar alleen sprake kan zijn als er geen andere mogelijkheid is.
  • In het andere geval bepaalt een rechter over inbewaringstelling met een rechterlijke machtiging. Dit is een bindende beslissing dat iemand opgenomen moet worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit kan een voorlopige machtiging zijn, een voortzetting of een voorwaardelijke machtiging.

Medio januari 2020 wordt de Wet BOPZ vervangen door twee nieuwe wetten:

  • De Wet Verplichte gezondheidszorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen
  • De Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.