Financiele ondersteuning voor rechtsbijstand

Voor rechtsbijstand in straf- en jeugdzaken of bij gedwongen opnames spelen beperkingen in uw financiële situatie vaak geen rol.


Minderjarigen en psychiatrische patiënten hebben bijna altijd recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat. Vraag het uw advocaat.


Advocaat Van der Heijden werkt voorts op betaalbare basis én treedt veelvuldig op voor mensen die in aanmerking komen voor (deels) door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U bent dan een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. Voor meer informatie: de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).


U kunt uw eigen bijdrage aan de kosten van de rechtsbijstand ook beperken. Leg uw juridische vraag voor aan het Juridisch Loket en verzoek om verwijzing naar een advocaat of de advocaat van uw keuze (www.juridischloket.nl).

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Als u een conflict hebt dat u niet zelf kunt oplossen, wilt u wellicht een advocaat of een mediator inschakelen. De vraag is of u dit kunt betalen. De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De tegemoetkoming in de juridische kosten wordt geregeld door de raad voor Rechtsbijstand.


Het is bedoeld om iedereen in dit land gelijke kansen te geven in het recht. Zou er geen rechtsbijstand bestaan, hadden alleen rijke mensen de mogelijkheid te procederen en dat past niet in een democratisch en rechtvaardig land als Nederland.


Advocatenkantoor Derk van der Heijden uit Hilversum neemt geregeld zaken aan waar de overheid de kosten voor betaalt. Wilt u een zaak aan de rechter voorleggen? Neem contact op voor advies over de juridische én financiële implicaties van uw rechtsgang.

VRAAG ADVIES