Deskundige bijstand in het strafrecht

Rechtsbijstand aan particulieren wordt verleend op de navolgende rechtsgebieden:

 • Algemeen strafrecht (diefstal, heling, geweldsdelicten, oplichting, bedrog, valsheid, witwassen), bij verzet tegen strafbeschikkingen, transactiezittingen van het OM (ZSM zaken), boetes, verdovende middelen, wapens en munitie, verkeersstrafrecht (rijden onder invloed), economische delicten en fraude– en ontnemingszaken bij de politierechter of de meervoudige strafkamer.
 • Bedrijven (rechtspersonen) kunnen terecht voor rechtsbijstand in het economisch strafrecht en bij milieufraude of ontnemingszaken.
 • Uiteindelijk zijn wij allemaal mensen. Ook als verdachte heeft u recht op een correcte behandeling en een eerlijk strafproces. Verdedigd door advocaat Van der Heijden staat u daar niet alleen voor. 
 • In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Een goede raadsman kent de wet door en door. Het maakt niet uit waar u van beschuldigd wordt, u hebt recht op de scherpste verdediging denkbaar.
MAAK EEN AFSPRAAK

Soorten rechters in het strafrecht

Er zijn verschillende soorten strafrechters.

 • De politierechter is er voor lichte straffen van hooguit twaalf maanden.
 • Rechters in een meervoudige strafkamer oordelen in ingewikkelde en zware strafzaken waar vaak ook meerdere verdachten bij betrokken zijn.
 • De rechter-commissaris is een onderzoeksrechter en zit geen zittingen voor.
 • Een rechter in een raadkamer beslist op verzoeken door de officier van justitie, verdachten of belanghebbenden. Vaak gaan deze verzoeken over vergoeding van de kosten van een rechtszaak als er geen straf is opgelegd.
 • De kinderrechter wordt ook wel de jeugdrechter genoemd. Hij oordeelt over strafbare feiten gepleegd door minderjarigen.
 • De kantonrechter is belast met de beoordeling van overtredingen, lichtere strafzaken dus.
 • Rechters van de economische kamer behandelen lichte en zwaardere zaken met economische gevolgen. Het gaat van de winkeltijdenwet tot fraude met aandelen en faillissementsfraude.
 • Rechters van militaire kamers behandelen zaken waar militairen bij betrokken zijn, waar ook ter wereld deze zich hebben afgespeeld.
 • Rechters van de internationale rechtshulpkamer beslissen over de uitlevering van verdachten en veroordeelden aan andere Europese landen.
MAAK EEN AFSPRAAK